KURZY PRO DĚTI 6 - 14 LET

1. ROZVOJ OSOBNOSTI POMOCÍ DESKOVÝCH HER

 • Efektivní způsob trávení volného času.
 • Vaše ratolesti si osvojí práci v týmu.
 • Získají nové kamarády.
 • Budou trénovat strategické myšlení.
 • Zažijí zábavu s lehkým nádechem soutěživosti.
 • Základní cena 1660 Kč s DPH / pololetí
 • Sourozenecká sleva 1500 Kč s DPH / pololetí

DETAILY KURZU:

Učení hrou je vždy nejlepší způsob rozvoje osobnosti dítěte. Díky tomuto programu získá vaše dítě dovednosti, které mu pomohou k socializaci v naší společnosti.

Jedná se o komunikaci, práci v týmu, kreativitě, trpělivosti a v neposlední řadě i zdravé soutěživosti. Všechny tyto dovednosti jsou nezbytné k následnému úspěšnému životu.

Program je koncipován do 12-ti lekcí, 1x týdně. Každá lekce trvá 60 min. Za tu dobu si děti vyzkouší téměř dvacet pět deskových rozvíjejících her, kdy každá hra aktivuje učení v různých úrovních.

Nejprve se děti seznamují s kolektivem, tvoří týmy, hrají se hry podporující komunikaci, práci v týmu, ale také asertivitu či umění tým vést. Následně jsou využívány hry na kreativitu a paměť, tvořivé a stimulující přemýšlení o strategii a uceleném konceptu.

Samozřejmostí je malá skupinka dětí pro možnost dodržení individuálního přístupu.

Program je otevřen od 4 dětí do max. 12 dětí.

1. ŽIJEME V 21. STOLETÍ

 • Efektivní způsob trávení volného času
 • Vaše ratolesti získají hravou formou znalosti ze základních oblastí současné společnosti
 • Získají nové kamarády
 • Budou trénovat strategické a kreativní myšlení
 • Zvýší si digitální gramotnost
 • Budou znát nástrahy i výhody práce s internetem
 • Zažijí zábavu s lehkým nádechem soutěživosti
 • Základní cena 1900 Kč s DPH / pololetí
 • Sourozenecká sleva 1710 Kč s DPH / pololetí

DETAILY KURZU:

Již v raném věku děti čelí digitalizaci 21. století.

V rámci kurzu „Rozvoj osobnosti pro 21. století“ se děti seznámí s deseti zajímavými tématy, které jsou podstatné pro současnou společnost. Budeme se věnovat přírodě, vesmíru, deskovým hrám, penězům, obchodu a reklamě, dopravě, IT, lidskému tělu, ale také tématu internetu a rozvoje digitální gramotnosti.

Každé téma je koncipováno tak, aby u dítěte rozvíjelo jinou stránku osobnosti – komplexní myšlení, hravost, soutěživost, sounáležitost, morálnost, strategičnost, týmovost a v neposlední řadě i komunikativnost.

Tento 10-ti týdennní kurz efektivně a komplexně rozvíjí osobnost dítěte a připravuje ho nejen na další /vyšší/ vzdělávání, ale už i na úspěšnou kariéru.

Všichni známe rčení: „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.“ A zde to platí dvojnásob, je zapotřebí, aby se děti rozvíjely od raného věku, efektivně a s reálnými výsledky.

Samozřejmostí je malá skupinka dětí pro možnost dodržení individuálního přístupu.
Program je otevřen od 4 dětí do max. 12 dětí.