REKVALIFIKAČNÍ ŠKOLENÍ VEDOUCÍ K ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE

Pro koho jsou kurzy určeny

Vzdělávací program je určen pro všechny, kdo se chtějí orientovat v oblasti marketingu, obchodu, realit a obchodu na internetu, zvláště pak pro ty z vás, co odpoví alespoň jednou "ano":

 • Chtěl/a byste vlastnit doklad o získání profesní kvalifikace v žádaném oboru?
 • Nejste evidovaní na Úřadu práce, nebo Vám ÚP zamítl úhradu zvolené rekvalifikace?
 • Jste cizinec a potřebujete doklad o získání českého vzdělání?
 • Baví Vás marketing, obchod, reality nebo internet?

Tak neváhejte a přihlaste se na naše akreditované školení se získáním „Osvědčení o získání profesní kvalifikace“, které je ještě navíc autorizované ministerstvem v ČR.

Mám zájem o rekvalifikační kurz

REKVALIFIKAČNÍ KURZ OBCHODNÍK S REALITAMI

Ve spolupráci s Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti vám přinášíme rekvalifikační kurz Obchodník s realitami zakončený získáním profesní kvalifikace v daném oboru.

Proč absolvovat tento rekvalifikační kurz?

 • Rádi byste se stali profesionálním a certifikovaným realitním makléřem/kou?
 • Nemáte VŠ, nebo malou praxi pro získání vázané živnosti (po vstupu v platnost zákona o realitním zprostředkování)
 • Dosud jste v dané profesi nepracovali a rádi byste se rekvalifikovali?
 • Chcete získat praktické know-how napříč celé profesi?
 • Chcete získat profesní kvalifikaci Obchodník s realitami, a získat tím konkurenceschopnost na trhu?

Tento rekvalifikační kurz je vhodný jak pro začátečníky, tak i realitní makléře, kteří již praxi mají.

Díky kurzu získáte /popř. si doplníte/ znalosti z oblasti odhadu nemovitostí, z marketingu s ohledem na efektivní postup pro zdárný prodej/pronájem nemovitostí a samozřejmě získáte dovednost profesionálně se sebeprezentovat.

Témata školení (dle Národní soustavy kvalifikací)

 • Orientace v základních právních předpisech souvisejících s činností obchodníka s realitami
 • Orientace v oblasti stavebnictví související s výkonem činnosti obchodníka s realitami
 • Komplexní orientace v procesech a postupech spojených s výkonem činností obchodníka s realitami
 • Využívání marketingových principů a marketingu při prodeji/pronájmu nemovitostí
 • Aplikace etického kodexu CEPI při výkonu činnosti obchodníka s realitami
 • Odhad tržní hodnoty a financování nemovitostí
 • Termín: 19.11.2019 - 19.20.2019, další termín v novém roce
 • Cena 16 500 Kč (osvobozeno od DPH)
 • Pro evidované na ÚP: Školení může být proplaceno ÚP
Mám zájem o rekvalifikační kurz

REKVALIFIKAČNÍ KURZ SPECIALISTA MARKETINGU

Témata školení (dle Národní soustavy kvalifikací)

 • Role a podstata marketingu. Úvod do marketingového mixu.
 • Jednotlivé složky marketingového mixu (rozšířeného) z pohledu firmy i zákazníka s ohledem na praktické využití
 • Marketingové prostředí a STP (Segmentation, Targeting, Positioning)
 • Marketingová analýza za využití metod v praxi (např. BCG, SWOT atd.)
 • Marketingové strategie a jejich využití na trhu. Tvorba podnikatelského plánu (podle zájmu účastníků).
 • Marketingový výzkum a jeho efektivita pro zvýšení prodejů. Tvorba dotazníku, aby měl co nejvíce vypovídající hodnotu.
 • Termín: leden 2020, případně dle domluvy
 • Cena: 19 900 Kč
 • Pro evidované na ÚP: Školení může být proplaceno ÚP
Mám zájem o rekvalifikační kurz

REKVALIFIKAČNÍ KURZ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Témata školení (dle Národní soustavy kvalifikací)

 • Marketing – jeho podstata, fungování. Trh – segmentace.
 • Orientace v obchodní činnosti.
 • Právo – obchodní dokumentace. Zákon o obchodních korporacích.
 • Podniková ekonomika – kalkulace tržeb, tvorba ceny.
 • Sales skills I. Nabídka zboží dle sortimentních skupin.
 • Sales skills II. Jednání ve vztahu se zákazníky.
 • Termín: únor 2020, případně dle domluvy
 • Cena: 19 900 Kč
 • Pro evidované na ÚP: Školení může být proplaceno ÚP
Mám zájem o rekvalifikační kurz

REKVALIFIKAČNÍ KURZ SPECIALISTA MARKETINGU

Témata školení (dle Národní soustavy kvalifikací)

 • Orientace v marketingové a obchodní činnosti.
 • Zajištění přípravy, výroby a provozu prodejního webu (eshopu) a jeho následné řízení.
 • Orientace v online marketingu.
 • Logistika internetového obchodu.
 • Jednání se zákazníky a péče o ně.

Orientace v online marketingu zahrnuje např.

 • Sestavit online propagační kampaň – PPC.
 • Sestavit proces propagace na sociálních sítí.
 • Vyjmenovat základní vyhledávače zboží a popsat jejich význam.
 • Charakterizovat SEO.
 • Charakterizovat podstatu affiliate marketingu.
 • Termín: únor 2020, případně dle domluvy
 • Cena: 19 900 Kč
 • Pro evidované na ÚP: Školení může být proplaceno ÚP

Aktualita:                                                                                                                                                                                 CIS byla MPO oslovena, aby provedla revizi této profesní kvalifikace. Novou osnovu tohoto školení již vidíte vlevo na našich stránkách ☺

Mám zájem o rekvalifikační kurz
Mám zájem o rekvalifikační kurz