DIGITÁLNÍ VZDĚLÁNÍ PEDAGOGŮ SŠ

Vzdělávací program: Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů jako předpoklad efektivní integrace simulačních her do výuky středních škol.

Komu je program určen:

  • Pro vedení a pedagogické pracovníky škol.

Účel programu:

  • Připravit pedagogy po stránce digitálních kompetencí tak, aby byli schopni zvolit vhodný způsob začlenění simulací do výuky, samostatně vést simulační hru a v maximální míře ji využít pro zefektivnění výuky, rozvoj a hodnocení studentů. Zejména s ohledem na využití principů learning by doing, interaktivity výuky a aktivizace studentů.
  • K tomuto účelu bude vytvořen interaktivní vzdělávací program, který bude v digitální formě a bude zahrnovat metodiku, názorné video tutoriály, znalostní bázi a postupy, včetně využití příkladů z praxe.
  • Součástí programu bude implementace simulační hry Unisim do výuky na zapojených školách.