NABÍDKA NAŠICH KURZŮ

Staňte se certifikovanými realitnímu makléři!

Staňte se odborníky ve svém oboru!

.....a budete úspěšní!

Děti 6 - 14 let: Rozvoj osobnosti od A do Z

Podpořte rozvoj osobnosti u své ratolesti, který je zásadní pro jejich budoucí úspěch v dospělém životě.

 • Kroužek: „Rozvoj osobnosti pomocí deskových her“ rozvíjí intelekt, kreativitu, paměť i komunikační dovednosti hravou formou.
 • Kroužek: „Rozvíjení osobností pro 21.století“ je zaměřen na rozvoj inteligence, získání znalostí a dovedností v několika zásadních oblastech: IT, peníze, příroda, komunikace, hudba aj.

Ne/evidovaní na ÚP, cizinci: Školení vedoucí k rekvalifikaci včetně získání profesní kvalifikace

Získejte „Osvědčení o získání profesní kvalifikace“, které je autorizované ministerstvem v ČR

 • Toto osvědčení má hodnotu vyšší než maturita a je platné jak v ČR, tak i podle EU legislativy.
 • Jedná se o akreditované rekvalifikační kurzy zakončené zkouškou pro získání profesní kvalifikace.
 • Můžete si zvolit ze čtyř témat školení: Specialista marketingu, Obchodní zástupce a Specialista internetového obchodu a nyní aktuálně: Obchodník s realitami.

Studenti a absolventi: Získání profesní kvalifikace

Zvyšte si možnost svého uplatnění na trhu práce: získejte profesní kvalifikaci s praxí

 •  Centrum Informační Společnosti proto vytvořila vzdělávací program, díky němuž se zvyšují šance k získání odpovídajícího zaměstnání, neboť všechny kurzy jsou zakončené získáním profesní kvalifikace a zároveň obsahem všech kurzů je praxe.
 • Neříkejte jen: „umím marketing, umím obchod, pracuji s internetem“, ale pište si do CV, že máte danou profesní kvalifikaci, že jste se stal/a Specialistou marketingu, Obchodním zástupcem nebo Specialistou internetového obchodu.

Unikátní firemní vzdělávání: Unisim a manažerské dovednosti

Firemních kurzů je nespočet a je náročné zvolit si efektivní s maximálním následným využitím za přijatelnou cenu.

 • CIS vyvinula manažerskou simulační hru Unisim, kde si zábavnou formou vyzkoušíte různé role v marketingu a managementu. Tato aktivita je vhodná i v rámci DC i pro teambuilding.
 • Měkké a manažerské dovednosti – soft skills: Sestavujeme individuální školení na míru na základě požadavků zadavatele. Kurzy jsou praktické a přínosné naším posluchačům.

Workshopy pro seniory: Počítače a internet

Absolvujte školení, díky nimž se vám otevřou dveře do moderní doby.

 • Abyste zůstali ve společenském dění a duševní pohodě, je potřeba se vzdělávat.
 • CIS vytvořila pro vás, seniory, dvě školení zaměřené na aktuální a potřebnou oblast pro současný digitální svět: Počítač a internet.

Krátkodobý motivační workshop: Jak se profesionálně sebeprezentovat

První krok k získání vysněné pozice - excelentní sebeprezentace

 • Školení Jak psát CV a uspět při hledání práce je šité na míru všem lidem, kteří nyní hledají práci nebo by práci chtěli změnit.
 • Během 4 hodin školení se zaměříme na několik základních i pokročilých témat (např. CV, motivační dopis či jak se sebeprezentovat), které Vám pomohou získat vysněnou práci.

Vzdělávací program: Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů jako předpoklad efektivní integrace simulačních her do výuky středních škol.

 • Účel programu: Připravit pedagogy po stránce digitálních kompetencí tak, aby byli schopni zvolit vhodný způsob začlenění simulací do výuky, samostatně vést simulační hru a v maximální míře ji využít pro zefektivnění výuky, rozvoj a hodnocení studentů. Zejména s ohledem na využití principů learning by doing, interaktivity výuky a aktivizace studentů.
 • K tomuto účelu bude vytvořen interaktivní vzdělávací program, který bude v digitální formě a bude zahrnovat metodiku, názorné video tutoriály, znalostní bázi a postupy, včetně využití příkladů z praxe.
 • Součástí programu bude implementace simulační hry Unisim do výuky na zapojených školách.